• 031-57248092 الی 5

 • info@golpazob.com

menu4menu3

مقالات

عناصر آلیاژی زمانی که به آلیاژهای آلومینیوم اضافه می گردد ممکن است اثرات رسوب سختی، اصلاح دانه ها، پراکندگی استحکام ، سختی محلول جامد، اصلاح دانه ها، تغییر فاز های بین فلزی، جلوگیری از رشد دانه ها در دماهای بالا (در حین آنیل کردن )، مقاومت به سایش و سایر خواص سایش و روانکاری (تریبولوژیکی) ایجاد و افزایشمی دهد.

سیلیسیم تا 17 درصد

سیلیسیم قابلیت ریخته گری آالیاژهای آلومینیوم را بهبود و سیالیت را بهتر و موجب کاهش انقباض مذاب آلومینیوم سیلیسیم می گردد.

 • استحکام آلیاژها را افزایش می دهد .
 • مقاومت در برابر سایش و ساینده را بهبود می دهد .
 • سیلیسیم در ترکیب با منیزیم باعث افزایش استحکام آلیاژها و با استفاده از عملیات حرارتی رسوب سختی می شود . (آلیاژهای آلومینیوم، منیزیم و سیلیسیم (6xxx) ، آلیاژ آلومینیوم ریخته شده 356.0)

مس تا 6.5 درصد

مس موجب افزایش استحکام تسلیم، استحکام خستگی و سختی آلیاژها ناشی از محلول جامد سختی می گردد .

عملیات حرارتی رسوب سختی (آلیاژهای آلومینیوم و مس کار شده (گروه XXX2)، آلیاژ آلومینیوم ریخته شده 201.0) استحکام آلیاژ های آلومینیوم را افزایش می دهد.

 • چقرمگی آلیاژ را کاهش می دهد.
 • مقاومت در برابر خوردگی را کاهش می دهد.

منیزیم تا 10 درصد

آلیاژها را به وسیله مکانیزم سختی در محلول جامد، بدون کاهش قابل توجه چقرمگی(شکل پذیری) مستحکم و سخت می کند (آلیاژهای آلومینیوم منیزیم کار شده (xxx5)، آلیاژ آلومینیوم ریخته گری 518.0 )

 • در ترکیب با سیلیسیم یا روی امکان تقویت آلیاژها با عملیات حرارتی رسوب سختی فراهم می شود.

(آلیاژهای آلومینیوم منیزیم سیلیسیم گروه(xxx6)، آلیاژهای آلومینیوم روی منیزیم کارشده (xxx7)، آلیاژ آلومینیوم ریخته گری 356.0، آلیاژ آلومینیوم ریخته گری 713.0).

منگنز تا 1.5درصد

آلیاژها را بامکانیزم سختکاری پراکنده و سخت کاری محلول جامد، مقاوم ومستحکم می کند (آلیاژهای آلومینیوم منگنز کار شده xxx3)

 • مقاومت سیکل کوتاه استحکام خستگی را بهبود می بخشد.
 • مقاومت در برابر خوردگی را افزایش می دهد.
 • شکل پذیری آلیاژهای آلومینیوم شامل آهن و سیلیسیم که به دلیل نقص ترکیب بین فلزی Al5FeSi که از صفحه ای به شکل مکعب Al15(MnFe)3Si2 است را بهبود می بخشد.

روی تا 8 درصد

 • در ترکیب با منیزیم منیزیم مس موجب می گردد با عملیات حرارتی رسوب سختی استحکام آلیاژ تقویت می شود (آلیاژهای آلومینیوم روی و منیزیم ساخته شده (xxx7) ،آلیاژ آلومینیوم ریخته گری 713.0)
 • حساسیت آلیاژ به ترک خوردگی گرم را افزایش میدهد.

کرم تا 0.3 درصد

رشد دانه را در دماهای بالا کاهش می کند. (به عنوان مثال در طول عملیات حرارتی)

 • انعطاف پذیری و چقرمگی آلیاژهای آلومینیوم حاوی آهن و سیلیسیم را بهبود می بخشد زیرا این امر باعث نقص در ترکیبات بین فلزی Al5FeSi از صفحه ای به شکل مکعب می شود.( شبیه به اثر منگنز)
 • حساسیت آلیاژها به ترک خوردگی در برابر تنش را کاهش می دهد.

نیکل تا 2 درصد

سختی و استحکام آلیاژهای آلومینیوم مس (آلیاژهای آلومینیوم مس (2xxx)) و آلومینیوم سیلیسیم (آلیاژ سیلیکون آلومینیوم 4032) را در دماهای بالا افزایش می دهد.

 • ضریب انبساط حرارتی را کاهش می دهد.
 • با عملیات حرارتی رسوب سختی استحکام افزایش می دهد.
 • مدول الاستیسیته را افزایش می دهد.
 • دانسیته را کاهش می دهد.
 • جوانه های اولیه آلومینیوم (جوانه های تشکیل شده در هنگام انجماد) به دلیل به وجود آمدن هسته های ریز Al3Ti تصفیه میگردند. تیتانیوم به دلیل اثر تصفیه کننده تصفیه دانه ، معمولاً همراه با بور به آلیاژهای آلومینیوم اضافه می شود.
 • بور در ترکیب با تیتانیوم به دلیل تشکیل هسته های ریز TiB2 ، جوانه های اولیه آلومینیوم (دانه های تشکیل شده در هنگام انجماد) را تصفیه می کند.

(زیرکنیم تا 0.3 % ) –(وانادیم % 0.2)

 • جلوگیری از بازیابی و تبلور مجدد.
 • دمای تبلور مجدد را افزایش دهید.

آهن تا 1.1درصد

 • دراثر تشکیل ترکیبات بین فلزی Al-Fe استحکام افزایش می دهد.
 • چقرمگی (انعطاف پذیری) را کاهش می دهد.
 • دراکثر آلیاژهای آلومینیوم، ناخالصی مضر می باشد.

(سدیم تا0.015) - (آنتیموان تا0.5) - (کلسیم تا0.015) -  (استرانسیم تا 0.05)

شکل پذیری (چقرمگی) آلیاژهای آلومینیوم سیلیسم هایپویوتیک ویوتکتیک (آلیاژهای آلومینیوم سیلیکون کارپذیر (xxx4)، آلیاژ آلومینیوم ریخته شده 443.0) را با اصلاح فاز سیلیسیم از ورقه های درشت مانند ذرات به ساختار ریز فیبری افزایش می دهد.

قلع تا 40 درصد

 • ضریب اصطکاک آلیاژهای آلومینیوم (مواد یاتاقان مبتنی بر آلومینیوم) را کاهش می دهد.
 • سازگاری آلیاژ بلبرینگ آلومینیوم را افزایش می دهد.
 • سازگاری را بهبود می بخشد.
 • قابلیت جابجایی را بهبود می بخشد.

تماس با مشاور سایت

۰۹۱۳۱۰۲۵۵۰۵